Stocks | Fri Jun 6, 2014 2:45am EDT

Georgia's TBC bank prices $240 million IPO