Stocks | Mon Jun 9, 2014 7:20pm EDT

Fast Retailing's Uniqlo to raise prices in Japan - Nikkei