Deals | Mon Aug 4, 2014 12:58pm EDT

Bradesco to write off $158 million stake in Banco Espiríto Santo