Markets | Thu Aug 7, 2014 12:03pm EDT

Exxon evacuates Iraqi Kurdistan as Islamic State advances