Lifestyle | Fri Aug 8, 2014 5:36pm EDT

Happy birthday, Smokey Bear! Forest firefighting symbol turns 70