Sports | Tue Aug 26, 2014 1:42am EDT

Family man Djokovic ready to focus on U.S. Open