World | Thu Aug 28, 2014 5:45am EDT

Sinai militant group says it beheaded four Egyptians