Markets | Mon Oct 22, 2012 9:22pm EDT

Apple set to unwrap mini-iPad to take on Amazon, Google