Markets | Mon Feb 17, 2014 1:48pm EST

Italy's Banco Popolare to sell RCS stake through put option