Economy | Tue Jun 15, 2010 4:12pm EDT

Soros: European recession next year "almost inevitable"