Markets | Mon Aug 4, 2014 4:00pm EDT

DIARY - Today in Washington - Aug 5