Life | Thu Nov 1, 2012 7:13pm EDT

Judge allows R&B singer Chris Brown to do European tour