Life | Mon Aug 6, 2012 1:48pm EDT

Lady Gaga reveals new album name, "ARTPOP"