Markets | Fri Nov 16, 2007 11:38am EST

ITV sells stake in MUTV to Manchester United