Markets | Fri Jan 11, 2013 7:25pm EST

China's Xinwei to launch phone service in Nicaragua