Markets | Fri Apr 25, 2014 11:19am EDT

UPDATE 1-EU agency backs approval of new GlaxoSmithKline melanoma drug