Markets | Mon Apr 28, 2014 1:22am EDT

Weakening of zloty no threat to Polish economy - c.bank