Markets | Sun Aug 31, 2008 3:13pm EDT

Alitalia faces key union talks as rescue takes off