Life | Fri Jun 14, 2013 6:13pm EDT

Bob Dylan to play 33 European tour dates