Markets | Mon Sep 3, 2012 2:58pm EDT

Bulgaria abandons plans to enter euro zone: WSJ