Politics | Fri Apr 20, 2007 2:55pm EDT

Vermont senate adopts resolution to impeach Bush