World | Tue Aug 4, 2009 5:48pm EDT

Pricetag to raise a child -- $291,570, says U.S.