World | Mon Mar 24, 2014 10:47pm EDT

Xi tells Obama to adopt 'fair' attitude on China's maritime disputes