Business | Mon Nov 26, 2012 3:53pm EST

Chrysler to showcase new glam minivan this week