Life | Thu Feb 28, 2013 4:05pm EST

Diabetes drugs tied to pancreatitis: study