World | Mon Jun 3, 2013 11:33pm EDT

Disney hikes prices at U.S. theme parks