Technology | Mon Mar 22, 2010 1:16pm EDT

EBay, NRF to take on organized retail crime