News | Tue Jan 10, 2012 6:09pm EST

Analysis: EU faces defense challenge as U.S. looks to Asia