News | Tue Nov 15, 2011 10:57am EST

Analysis: Four week countdown to rescue euro zone