Politics | Thu Nov 6, 2008 11:43am EST

White House reiterates opposition to stimulus plan