Markets | Mon Aug 12, 2013 6:40pm EDT

U.S. FDA approves GlaxoSmithKline's HIV drug Tivicay