Economy | Mon Jun 2, 2014 6:41am EDT

China accelerates as euro zone stumbles