World | Mon Aug 8, 2011 11:55am EDT

Gulf States recall envoys, rap Syria over crackdown