Life | Fri Nov 2, 2012 11:14pm EDT

Royal Delta shines on day of upsets