Economy | Mon Nov 12, 2012 2:45pm EST

Financial crisis proving hard to end: IMF's Lipton