World | Mon Feb 1, 2010 6:19am EST

EU's Ashton says Iran "worrying," U.N. next route