Life | Tue Feb 5, 2008 12:17pm EST

Aston Martin owners plan to build luxury brand