Business | Mon Jul 28, 2014 7:07pm EDT

Singapore firm eyes Leighton property portfolio: Australian media