Markets | Tue Nov 6, 2012 3:26pm EST

L'Oreal says luxury growth slows, Asia tough