Business | Fri Mar 30, 2012 9:35am EDT

POSCO, Marubeni pour $3.6 billion into Australia iron ore project