World | Thu Mar 25, 2010 8:02pm EDT

Mexico drug hitmen terrorize towns on U.S. border