Life | Fri Aug 23, 2013 1:01pm EDT

Raikkonen says Lotus know what to do to keep him