Technology | Thu Dec 12, 2013 8:21am EST

India to allow Nokia to transfer Chennai factory to Microsoft