Politics | Fri Sep 10, 2010 2:48pm EDT

Obama taps Goolsbee as top White House economist