Life | Sat Aug 4, 2012 5:18pm EDT

Flying Dutchwoman takes sprint double