Life | Fri Oct 8, 2010 12:28pm EDT

Luxury fashion enjoys a rebound, takes no risks