Life | Tue Sep 28, 2010 12:45pm EDT

Atheists, Jews top religious knowledge survey