Technology | Mon Aug 4, 2014 6:30pm EDT

Hurricane Bertha poses no threat to land: NHC