World | Tue Aug 27, 2013 6:30pm EDT

U.S., allies preparing for probable strike on Syria