Politics | Mon Sep 2, 2013 7:41pm EDT

Analysis: Obama lobbies personally for Syria vote